ỨC BÒ – BRISKET

THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5 THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

1.192.000₫
THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4 THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

1.145.000₫

Danh mục sản phẩm