THỰC PHẨM

THĂN NỘI A5 - FILLET A5 THĂN NỘI A5 - FILLET A5

THĂN NỘI A5 - FILLET A5

4.255.000₫
THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4 THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4

THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4

2.290.000₫
THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5 THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5

THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5

3.015.000₫
SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5 SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

1.940.000₫
SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4 SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

1.846.000₫
THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5 THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

1.192.000₫
THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4 THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

1.145.000₫
THĂN NỘI A4 - FILLET A4 THĂN NỘI A4 - FILLET A4

THĂN NỘI A4 - FILLET A4

3.670.000₫
THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4 THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4

THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4

2.710.000₫
THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5 THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5

THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5

2.525.000₫

Danh mục sản phẩm