WAGYU BEEF A5 - THỊT BÒ WAGYU A5

THĂN NỘI A5 - FILLET A5 THĂN NỘI A5 - FILLET A5

THĂN NỘI A5 - FILLET A5

4.255.000₫
THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5 THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5

THĂN NGOẠI A5 - SIRLOIN A5

3.015.000₫
SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5 SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

1.940.000₫
THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5 THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

THỊT ỨC BÒ A5 – BRISKET WAGYU BEEF A5

1.192.000₫
THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5 THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5

THĂN LƯNG A5 - RIBLION A5

2.525.000₫

Danh mục sản phẩm