WAGYU BEEF A4 - THỊT BÒ WAGYU A4

THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4 THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4

THĂN LƯNG A4 - RIBLION A4

2.290.000₫
SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4 SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

1.846.000₫
THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4 THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

THỊT ỨC BÒ A4 – BRISKET WAGYU BEEF A4

1.145.000₫
THĂN NỘI A4 - FILLET A4 THĂN NỘI A4 - FILLET A4

THĂN NỘI A4 - FILLET A4

3.670.000₫
THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4 THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4

THĂN NGOẠI A4 - SIRLOIN A4

2.710.000₫

Danh mục sản phẩm