SƯỜN RÚT XƯƠNG - CHUCK RIBS

SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5 SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

SƯỜN RÚT XƯƠNG A5 - CHUCK RIBS A5

1.940.000₫
SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4 SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

SƯỜN RÚT XƯƠNG A4 - CHUCK RIBS A4

1.846.000₫

Danh mục sản phẩm